„Varhaník“, který vychází již přes 20 let, je časopis určený pro nejširší obec chrámových varhaníků, kteří své poslání vidí ve službě Bohu u jedinečného hudebního nástroje, jehož privilegované místo je právě v domě Božím.

Pokračovat ve čtení